Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΝεκρανάστασηΤα σιτάρι φέτος ξάσπρισε τις ρίζες του στο φώς,
η απογοήτευση αντιφεγγίζει στην ματιά του γηραιού γεωργού.
Ποιος θα αποξηράνει τους βαλτότοπους που μας κυκλώνουν;  
Ποιος θα σηκώσει το δρεπάνι από το στείρο χώμα;
Οι καμπάνες σημαίνουν πενήντα χρόνια πίσω
Το παρελθόν αδιάφορο αλαλάζει εντός των τειχών
Νεκρανάσταση  φόβων και παθών
Μην το δρόμο αφήσεις νεογέννητε Οδυσσέα
Ελπίδα μην μας διαγράψεις
ικετεύω και εκλιπαρώ