Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Αμαλία

Αμαλία Αμαλία
γη και έργο
γύρω από το όνομα σου
πασχίζει να ανοικοδομηθεί η γη των Γερμανών
εκ του γεωργώ 
εκ του άφατου σινιάλου
που δεν μπορεί να ειπωθεί, 
να εκφραστεί με λόγια

σταβλίζεται η κοινή πίστη