Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

πουκάμισα αδειανά
πουκάμισα αδειανά

Μια πόλη παλιά 
Που τα χτίρια της βαμμένα είναι σαν ζαχαρωτά
Και τα όμβρια ύδατα σμιλεύουν τις διαθέσεις των ανθρώπων
Μυστική ζωή εντός των καναλιών και  υπονόμων

Καμπαναριά και κλιμακοστάσια
 χωροθετούν μιαν επιπλέον διάσταση
δραστηριότητα πάνω από την συνήθη επικράτεια των ματιών
που άρχεται από πουκάμισα αδειανά και τον άνεμο

Στο κέντρο του κορμού, της πλατείας και του νου μια τελεία
Σημείο στίξης, σχήμα και συμβάν
Η απαρχή της διάσπασης και ένωσης
Ιστορία και η προφητεία συνάμα